De ochtend wordt gebruikt om te leren

De ochtend wordt gebruikt om te leren. Omdat de stof op maat wordt aangeboden is elk kind betrokken bij zijn eigen leerproces.