De laatste dag

De laatste dag wordt er speciaal gekookt voor de ouders. Kinderen kunnen hun werk presenteren aan hun ouders. Er is gelegenheid om dans en toneel op te voeren. Samen met de ouders wordt het werk van de kinderen en het verslag van de bevindingen van de leerkracht besproken. Er is gelegenheid om met de docenten te spreken en er wordt evt. een advies gegeven.